Năm 2019 tổng sản lượng thủy sản Việt Nam tăng 5,6%Trong năm 2019, tổng sản lượng thủy sản của Việt Nam đã tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước đó với sự đồng đều từ tất cả các ngành lẫn các loại.

Năm 2019 tổng sản lượng thủy sản Việt Nam tăng 5,6%

Ảnh minh họa

Theo đó, Trong quý IV-2019, sản lượng thủy sản đạt 2.231,4 nghìn tấn, tăng 5,8% so với quý IV-2018. Tính chung trong cả năm 2019, tổng sản lượng thuỷ sản năm 2019 đạt 8.200,8 nghìn tấn, tăng 5,6% so với năm trước.

Trong đó, cá đạt 5.925,3 nghìn tấn, tăng 5,2%; tôm đạt 1.034,8 nghìn tấn, tăng 6,8%; thủy sản khác đạt 1.240,7 nghìn tấn, tăng 6%.

Xét theo ngành hoạt động, trong năm 2019, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 4.432,5 nghìn tấn, tăng 6,5% so với năm 2018 (quý IV-2019 đạt 1.315,5 nghìn tấn, tăng 7%), trong đó cá đạt 3.080,4 nghìn tấn, tăng 5,8% và tôm đạt 877,2 nghìn tấn, tăng 8,4%.

Sản lượng thủy sản khai thác năm 2019 ước tính đạt 3.768,3 nghìn tấn, tăng 4,5%  so với cùng kỳ năm trước (quý IV đạt 915,9 nghìn tấn, tăng 4,2%), trong đó sản lượng cá đạt 2.844,9 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 157,6 nghìn tấn, giảm 1%.

Lĩnh vực thủy sản đạt mức tăng trưởng cao, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đều tăng khá, đây là điểm sáng của khu vực nông nghiệp trong năm 2019.

T/h


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất