Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc nơi học đường(SPL)- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ tám, nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, ý thức tự học thường xuyên, suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ tám đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong đó chú ý phát huy vai trò của hệ thống thư viện trường học, phối hợp với các thư viện công cộng trên địa bàn để tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu; tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, tích cực xây dựng các góc đọc, thư viện trong các trung tâm học tập cộng đồng, quan tâm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng...

Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc nơi học đường

Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách thông qua việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ tám. Ảnh: Internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, khuyến khích các nhà trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học sinh được tự đọc sách tại thư viện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và nhân viên thư viện; chú trọng hướng dẫn cho học sinh, sinh viên kỹ năng khai thác tài liệu trên các thư viện điện tử và tìm kiếm, chọn lọc, sử dụng thông tin trên mạng internet.

Hoạt động này nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phương Ngân