Ngân hàng Nhà nước cho phép giãn nợ, miễn, giảm lãi vay thêm 6 tháng.Ngân hàng Nhà nước chính thức cho phép các nhà băng kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn, giãm lãi, phí thêm 6 tháng so với quy định cũ, tới 30/6/2022.

(SPL) Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí theo hướng bao gồm cả các khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 (thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10/6/2020 theo quy định tại Thông tư 01).

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sửa đổi phạm vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 (thay vì từ 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021 theo quy định tại Thông tư 01).

Ngân hàng Nhà nước cho phép giãn nợ, miễn, giảm lãi vay thêm 6 tháng.

Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sửa đổi giới hạn thời gian việc tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến ngày 30/6/2022 (thay vì đến ngày 31/12/2021 theo quy định tại Thông tư 01).

Như vậy, cơ bản Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên những nội dung đề xuất tại dự thảo thông tư được công bố trước đó.

Trước đó, lý giải đề xuất này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên quy mô toàn quốc, phấn đấu đạt 70-75% người dân được tiêm vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Cùng với đó, Chính phủ đặt mục tiêu TP HCM phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9. Các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1/9. Các tỉnh, thành phố khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8.

Căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh nêu trên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày hết quý II sang năm là phù hợp.

Theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.