Ngày 14 và 15/07, Cục Thuế Hà Nội sẽ giải đáp vướng mắc về thuế trực tuyếnSPL - Cục Thuế Hà Nội sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế trên website của Cục Thuế trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai (14/7).

Theo Cục Thuế Hà Nội, với mong muốn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, cùng đồng hành với các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, Cục Thuế sẽ tổ chức hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế trên website của cục thuế.

Ngày mai và ngày kia (14 - 15/7), Cục Thuế Hà Nội sẽ giải đáp vướng mắc về thuế trực tuyến
Tham gia chương trình hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế có thể truy cập vào website của Cục Thuế Hà Nội tại địa chỉ: http://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế mà doanh nghiệp, người nộp thuế quan tâm để được cục thuế trả lời trực tiếp trên website.

Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình./.


Bài liên quan