Nghệ An: Ra quyết định xử lý kiến nghị của Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hưng NguyênSau phản ánh nhiều kỳ của Báo Pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 3918/UBND-TD về việc xử lý nội dung báo cáo, kiến nghị của bà Lê Thị Dung Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hưng Nguyên.

Nghệ An: Ra quyết định xử lý kiến nghị của Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hưng Nguyên

Trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên

Trước đó, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin về việc Bà Lê Thị Dung đã chịu nhiều uất ức vì bị kỉ luật sai, nên nhiều lần gửi đơn khiếu nại về các quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

Trao đổi với phóng viên, bà Dung cho biết, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc kỷ luật bà bắt nguồn từ đơn thư tố cáo thiếu cơ sở của một giáo viên trong trường. Giáo viên này là một viên chức giảng dạy trong Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hưng Nguyên do bà quản lý. Cụ thể, ngày 24/04/2020 UBND huyện ban hành Quyết định số: 144/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quyết định số: 494/QĐ-UBND ngày 15/05/2019 về việc kỷ luật bà Lê Thị Dung như sau:  Không chỉ đạo việc thực hiện tổng hợp các nội dung theo dõi thi đua tại sổ trực của Ban Giám đốc; Phân công tiết dạy cho giáo viên và cán bộ quản lý không đúng quy định; Thực hiện việc tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu đã được phê duyệt…

Nghệ An: Ra quyết định xử lý kiến nghị của Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hưng NguyênQuyết định về việc kỷ luật bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên

Bà Dung chia sẻ “Việc kỷ luật tôi là không có cơ sở pháp lý, là hoàn toàn vô căn cứ. Vì vậy, tôi không đồng tình với ba nguyên nhân, ba cơ sở để xử lý kỷ luật khi tôi không vi phạm. Về việc không tổng hợp theo dõi thi đua vào trong sổ trực của ban Giám đốc, không công khai minh bạch một số tháng thi đua khen thưởng trong trường. Tôi cho rằng hoàn toàn không đúng, vì chúng tôi vẫn làm một bảng ghi chép thi đua hàng tháng vào một tờ riêng”.

Phân công tiết dạy không đúng quy định, bà Dung cho biết, do Trung tâm là đơn vị nghề nghiệp giáo dục thường xuyên rất khó khăn, thừa thiếu giáo viên cục bộ. Ban giám đốc đã nhất trí theo phân công của tổ (có sự đồng ý của giáo viên được phân công) chứ không phải tự cá nhân bà tự làm. Mặt khác giáo viên trong vụ việc lại thuộc đối tượng dôi dư mà tỉnh và Sở Giáo dục đưa vào biên chế không đúng quy định.

Nội dung thứ ba là xử lý kỷ luật vì Trung tâm tuyển sinh vượt kế hoạch. “Trong kế hoạch đã được phê duyệt  tuyển sinh 90 học viên, nhưng theo chỉ thị của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT yêu cầu là tiếp nhận mọi học viên có nhu cầu vào học nên chúng tôi tiếp nhận là 144 học viên đã được Sở phê duyệt (vượt kế hoạch 54 em). Tuy nhiên khi nhận học sinh vượt kế hoạch thì chúng tôi đã báo cáo với huyện và Sở giáo dục, nhưng huyện cho rằng việc Trung tâm không làm tờ trình lên tỉnh xin điều chỉnh kế hoạch là sai”.

Nghệ An: Ra quyết định xử lý kiến nghị của Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Hưng Nguyên

Kết luận thanh tra hành chính tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên

Bà Dung cũng đồng thời khiếu nại về văn bản thứ 2 của UBND huyện Hưng Nguyên: “Kết luận thanh tra số: 04/KL- UBND ngày 06/01/2020.Việc thanh tra không có trong kế hoạch thanh tra của UBND huyện. Mà khi bà Dung có khiếu nại về việc kỷ luật thì Chủ tịch UBND huyện mới ban hành quyết định thanh tra.

Thời điểm thanh tra từ tháng 1 năm 2017 cho đến tháng 6 năm 2019, nhưng tháng 1/2017 bà Dung đang trực thuộc Sở Giáo dục, mà theo bà thì khi đang trực thuộc Sở Giáo dục thì UBND huyện không được phép và không có quyền thanh tra.

Bà Lê Thị Dung đã tiến hành gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền cao hơn để khiếu nại các quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên. Đến ngày 23/06/2020 UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 3918/UBND-TD xử lý nội dung báo cáo kiến nghị của bà Dung. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tuyến dụng, hợp đồng giáo viên tại Trung tâm GDNN - GDTX Hưng Nguyên; tăng cường công tác quản lý biên chế, tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền. 

Đồng thời giao cho Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo Giám đốc Trung tâm GDNN GDTX Hưng Nguyên tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và số lượng, năng lực viên chức hiện có; xem xét, cân đối, điều chuyển hợp lý viên chức của Trung tâm với các đơn vị sự nghiệp công lập khác của huyện để tạo điều kiện Trung tâm GDNN-GDTX Hưng Nguyên hoạt động có hiệu quả; giải quyết dứt điểm vấn đề mất đoàn kết nội bộ, đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm dể đơn vị sớm ổn định tình hình và giao cho Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Hưng Nguyên trong việc thực hiện nhiệm vụ./.

Nhóm PV
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất