Người ra/vào cảng Quy Nhơn phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2Ngày 23/7, ông Phan Tuấn Linh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, kể từ 6h cùng ngày, công ty áp dụng bổ sung các biện pháp tăng cường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng Quy Nhơn.

Người ra/vào cảng Quy Nhơn phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2

Đo thân nhiệt cho lái xe trước khi vào cảng Quy Nhơn.

Theo đó, người ra/vào cảng Quy Nhơn thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, chịu trách nhiệm về pháp luật và các trách nhiệm liên quan khác đối với các thông tin đã khai báo.

Người ra/vào cảng Quy Nhơn được yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 tại cổng bảo vệ cảng. Cụ thể, đối với người trong tỉnh Bình Định và không sinh sống hoặc đến/đi từ các vùng có dịch tại tỉnh này đề nghị xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Người ra/vào cảng Quy Nhơn phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2

Khử khuẩn xe trước khi vào cảng Quy Nhơn. 

Đối với người sinh sống hoặc đến/đi từ các vùng có dịch của tỉnh Bình Định, người đến từ ngoài tỉnh này đề nghị xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm cấp giấy chứng nhận.

“Ngoài áp dụng bổ sung các biện pháp tăng cường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nêu trên, công ty tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định”, ông Linh cho biết.