Người từ các các tỉnh, thành phố có dịch đến Bình Dương thì phải thực hiện khai báo y tế(SPL)- Các cá nhân đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch thì phải thực hiện khai báo y tế (qua cổng điện tử https://tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng khai báo y tế cho phù hợp). Kịp thời liên hệ và thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa cả nước và một số địa phương trong những ngày qua có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp và tình hình diễn biến dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người từ các các tỉnh, thành phố có dịch đến Bình Dương thì phải thực hiện khai báo y tế

Các cá nhân đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có dịch thì phải thực hiện khai báo y tế

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả để mọi người luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình và trong các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý, nếu các cá nhân đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch thì phải thực hiện khai báo y tế ( qua cổng điện tử https://tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng khai báo y tế cho phù hợp ). Kịp thời liên hệ và thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không “ngăn sông cấm chợ”, không gây ách tắc hay làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện cách ly y tế đúng với đối tượng quy định đối với người đến từ vùng dịch.

Phải chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến từng tổ chức, từng cá nhân, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm. Đồng thời không được quá áp đặt các biện pháp quản lý

hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân làm kìm hãm các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng để các tổ chức này thật sự hoạt động có hiệu quả, kiểm soát người đến, đi một cách chặt chẽ để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Sở giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cá nhân, đơn vị phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi tham gia vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, vận chuyển vật tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy,xí nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực theo quy định.

Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo này. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.


Bài liên quan