Nhiều nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế trong năm 2020Ngày 20/01, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 15/BC-UBND, về kết quả thực hiện công tác hội nhập quốc tế năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của thành phố.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế trong năm 2020Ảnh minh họa

Theo đánh giá, với sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, năm 2019, công tác hội nhập quốc tế đã được tích cực triển khai: CCHC được thực hiện quyết liệt; tuyên truyền phổ biến về hội nhập kinh tế quốc tế và các FTA được chú trọng tăng cường và đổi mới phương thức tuyên truyền; tập trung các chương trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế của Thủ đô; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng và phát triển toàn diện. Qua đó, đã khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đáp ứng điều kiện hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới… Có thể nói kết đạt được là khá toàn diện: GRDP tăng 7,62%; GRDP bình quân đầu người tăng 13,5% so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu tăng 20,3%; thu hút đầu tư tăng cao, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, năm 2019 thu hút đầu tư ước đạt 8,669 tỷ USD, cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 383,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, thành phố tiếp tục triển khai nhiều nội dung công tác hội nhập quốc tế. Trong đó, sẽ tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đánh giá tác động của việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới vừa có hiệu lực như CPTPP. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế của thành phố.

Thành phố cũng tiếp tục thực hiện kế hoạch cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo kế hoạch; giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch; đề xuất xử lý dứt điểm các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả mối quan hệ song phương và đa phương giữa Hà Nội với các thành phố, địa phương trên thế giới, tổ chức quốc tế; xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động đối ngoại gắn chặt với định hướng hội nhập quốc tế, lấy hội nhập kinh tế làm trọng tâm, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành một trung tâm quốc tế và khu vực trên các lĩnh vực có ưu thế và bản sắc riêng như du lịch, văn hóa, thể thao, kiến trúc, thời trang... Kết hợp triệt để đối ngoại chính trị, đối ngoại văn hóa với đối ngoại kinh tế nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thành và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020; tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kết nối cung - cầu, hỗ trợ giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh…

Ngọc Quang


Bài liên quan