NHỊP SỐNG VÙNG CAO - Sức Sống Mo Mường(SPL) - Đã từ rất lâu, trong đời sống bà con dân tộc Mường, mỗi xóm, mỗi làng đều có những ông Mo được coi là chỗ dựa tinh thần. Họ là những người có kiến thức sâu rộng, am hiểu về phong tục, tập quán của cả một tộc người, đồng thời mang trọng trách lưu giữ, truyền thừa một nét văn hóa dân gian độc đáo với nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là văn hóa Mo Mường.

Đã từ rất lâu, trong đời sống bà con dân tộc Mường, mỗi xóm, mỗi làng đều có những ông Mo được coi là chỗ dựa tinh thần. Họ là những người có kiến thức sâu rộng, am hiểu về phong tục, tập quán của cả một tộc người, đồng thời mang trọng trách lưu giữ, truyền thừa một nét văn hóa dân gian độc đáo với nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là văn hóa Mo Mường.

 


Bài liên quan