Ninh Thuận phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2025(SPL)- Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên, để tiếp tục duy trì và phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2025, UBND tỉnh đang tập trung phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017- 2025 đảm bảo có hiệu quả.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ cân đối phân bổ nguồn vốn đầu tư để đảm bảo hoạt động của y tế xã. Cụ thể, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các Trạm Y tế; đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt… đúng theo tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng yêu cầu tiêu chí quốc gia về y tế xã, phường.

Ninh Thuận phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2025Ninh Thuận phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2025.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hằng năm và trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc, đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp xã nơi có Trạm Y tế; đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, luân chuyển, điều động viên chức làm việc tại các Trạm Y tế để đảm bảo nhân lực thực hiện các chương trình, dự án y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Hiện nay, ngành Y tế tỉnh Ninh Thuận đang cùng với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá, củng cố hệ thống nhân viên y tế thôn và cộng tác viên theo tinh thần tinh gọn đầu mối, sử dụng nhân viên y tế thôn làm cộng tác viên một số chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế - dân số để có thể triển khai lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng; tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên y tế thôn và cộng tác viên.

Bên cạnh đó, ngành tăng cường triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã, phường, phấn đấu đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tăng cường đào tạo đội ngũ y tế tuyến xã, đảm bảo các xã đều có bác sĩ làm việc; ưu tiên đầu tư cho các xã gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, các sở, ngành và chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu về phòng, chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng trẻ em, vệ sinh môi trường và dân số - kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế, xây dựng và sử dụng các công trình vệ sinh để góp phần duy trì xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế và phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế.


Bài liên quan