Nông nghiệp Bình Định tăng trưởng cao trong thời kỳ dịch COVID-19Ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, dù gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành nông nghiệp tỉnh này đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nông nghiệp Bình Định tăng trưởng cao trong thời kỳ dịch COVID-19

Phù Cát phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Theo đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,53%, tăng cao so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 2,83%). Trong đó, nông nghiệp tăng trưởng 4,58%; thủy sản tăng trưởng 1,9%; lâm nghiệp tăng trưởng 2,21%.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo tốc độ tăng (GRDP) nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân năm 2021 đạt từ 3,2% - 3,4%.

Trong số đó, phấn đấu tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 683.000 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 195.000 tấn; sản lượng khai thác thủy sản 250.000 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 14.000 tấn.

Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định cũng phấn đấu có 7 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2021 là 83 xã/113 xã, đạt tỷ lệ 73,45%; có 7 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Phù Cát công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.