fspin Nông thôn mới khởi sắc trên quê hương Đại thi hào - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Nông thôn mới khởi sắc trên quê hương Đại thi hàoVới sự quyết tâm cao của lãnh đạo Huyện ủy, UBND, sự đoàn kết của các cán bộ, đặc biệt là sự đồng lòng của Nhân dân, công tác xây dựng Nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân đã đạt được những dấu mốc đáng ghi nhận.

Năm 2020, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, Chương trình mỗi xã một sản phẩm thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, kinh tế gặp nhiều khó khăn, thời tiết bất lợi.

Nhưng kế thừa thành quả đạt được của giai đoạn trước, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt, với sự vào cuộc tích cức của người dân nên phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục đạt được nhiều kết quả khá toàn diện; các chỉ tiêu xây dựng NTM cơ bản đạt, vượt kế hoạch đề ra; có thêm 01 xã đạt chuẩn xã nâng cao, 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,64% (trong đó ngheo theo chuẩn NTM giảm còn 0,84%), tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 4,86% (cao hơn mức trung bình chung của toàn tỉnh). 

Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025 đã được Trung ương thông qua và Thủ tướng phê duyệt cùng với Đề án xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025.

Nông thôn mới khởi sắc trên quê hương Đại thi hào

Với sự chủ động, tổ chức chỉ đạo bài bản, hàng quy Ban Chỉ đạo huyện duy trì các cuộc họp giao ban đến các thôn xóm, kịp thời có cơ chế hỗ trợ cho địa phương, đặc biệt hỗ trợ cho thôn xóm tạo động lực, khuyến khích huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tiếp tục phát động cuộc thi “ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu năm 2020”; tổ chức phát động các đợt cao điểm thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với chào mừng đại hội đảng các cấp tạo khí thế thi đua xây dựng NTM trong nhân dân;

một số địa phương, thôn xóm đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, nhiều xã chủ động, sáng tạo hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo nên mang lại hiệu quả khá toàn diện và rõ nét như: Xuân Phổ, Xuân Hồng, Xuân Giang, Xuân Thành, Đan Trường...các đồng chí Lãnh đạo xã về trực tiếp địa bàn thôn xóm, cùng chỉ đạo, cùng hướng dẫn, tổ chức thực hiện, từ đó vai trò, trách nhiệm của cán bộ thôn xóm, người dân vào cuộc một cách tích cức. 
Đã có 39 thôn, tổ dân phố tham gia cuộc thi, thực sự đây là những khu dân cư tiêu biểu, có nhiều kết quả nổi bật, các khu dân cư đã tạo được phong trào thi đua ngay trong người dân của minh để chung tay huy động sức dân xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Về với Nghi Xuân hôm nay trong không khi hân hoan chào mừng thành công Đại Hội lần thứ XIII của đảng, trong tiết xuân đang về, quê hương như khoác trên mình tâm áo mới với cơ hoa, cây nêu đủ màu sắc, là những tuyến đường được rãi tham nhựa, phủ lề đường, được trồng cây xanh rớp bóng cây, đến những ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ, có hệ thống phân loại xử lý rác tại nguồn, xử lý nước thải bằng các hộ lăng lọc đảm bảo, các vườn hộ được cải tạo trông các loại cây có giá trị kinh tế đã cho những quả ngọt đem lai thu nhập cho người dân.
Nông thôn mới khởi sắc trên quê hương Đại thi hào

Phong trào văn hóa, văn nghệ thực sự đã trở thành món ăn tinh thân của người dân nơi đây, sau những giờ làm việc người dân lại về với các nhà văn hóa thôn, các hoạt động thể thao như: sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ dân gian, bóng chuyên, câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh.... diễn ra hết sức sổi nổi, tạo tinh thân đoàn kết trong nhân dân, cơ sở vật chất văn hóa thôn xóm được sử dụng một cách hiệu quả.
 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được quan tâm và triển khai hiệu quả, trong năm đã thành lập thêm được 4 THT, 20 mô hình sản xuất có hiệu quả, đặc biết trong năm có thêm 08 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 3 sao nâng tổng sản phẩm đạt chuẩn OCOP của huyện lên 11 sản phẩm; cùng với sản xuất nông nghiệp, Nghi Xuân đã sự đầu tư khai thách hiệu quả phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, các dự án đầu tư có quy mô lớn như: Tổ hợp sân golf, khách sạn,... tại khu du lịch Xuân Thành, các dự án đang được khởi công xây dựng tại khu công nghiệp Gia Lách sẽ đâu kéo cho phát triển của Nghi Xuân trong thời gian tới. 
 

Thành công trong thời gian qua cũng chính là nên tảng để huyện Nghi Xuân tiếp tục phát huy sự đồng lòng của người dân cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở quyết tâm quyết tập cao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, cùng với Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025 đã được Thủ tưởng phê duyệt cùng với Đề án xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM sẽ là nguồn động lực, ý chi, khát vọng xây dựng quê hương Nghi Xuân ngày càng giàu mạnh của chính người dân Nghi Xuân.

Với niềm tin sâu sắc đó cùng với vào những cơ hội phát triển của quê hương và khí thế quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Xuân quyết tâm cao nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa huyện trở thành huyện NTM kiểu mẫu, là đô thị phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, hướng tới xây dựng thành phố di sản trong tương lai. 

Xuân An


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất