Phê duyệt danh sách cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhChiều ngày 28/10, UBND tỉnh Tiền Giang đã công bố “Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” số 3172/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng ký ban hành ngày 26/10/2020.

Phê duyệt danh sách cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhQuyết định số 3172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng ký ban hành thì cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị cụ thể là: Sở văn hóa- Thể thảo và Du lịch, Sở Nội vụ, các huyện: Gò Công Đông (thị trấn Tân Hòa, Tân Thành, Bình Ân và huyện Gò Công Đông), Cai Lậy (xã Hiệp Đức và huyện Cai Lậy), thành phố Mỹ Tho (phường 4,5,7 và thành phố Mỹ Tho) và thị xã Gò Công… Tổng cộng có 13 cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay tiếp tục được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017… Các cấp ngành và địa phương cũng đã chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Phê duyệt danh sách cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhPhòng Cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh Tiền Giang luôn kịp thời hướng dẫn người dân các quy định, thủ tục liên quan.

Thông qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ; đồng thời, phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Hoạt động kiểm tra cũng giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính nhằm phổ biến, nhân rộng có hiệu quả đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Nhật Anh - Linh Đan  
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất