Phê duyệt phương án xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh THPT năm 2021(SPL) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về Phê duyệt phương án xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021

Tỉnh Lào Cai thực hiện xét tốt nghiệp THCS 01 đợt, Thời gian: 02 ngày, ngày 17/5/2021 và ngày 18/5/2021. Tổ chức xét duyệt: mỗi trường phổ thông có cấp học THCS thành lập 01 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai: Địa bàn tuyển sinh là toàn tỉnh; Phương thức tuyển sinh: thi tuyển. Đối tượng dự thi là học sinh học và tốt nghiệp cấp THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức tuyển sinh: Thời gian thi: 03 ngày, từ ngày 02/6/2021 đến ngày 04/6/2021. Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) và môn chuyên. Hình thức thi: đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan; đề thi môn chuyên Ngoại ngữ thi đủ 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết; đề thi môn Ngoại ngữ không chuyên thi 02 kỹ năng: Đọc và Viết.

Đăng ký dự thi: thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT Chuyên đăng ký dự thi tại Hội đồng thi tuyển sinh trường THPT Chuyên. Thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên được sử dụng kết quả thi của 03 môn không chuyên (gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) để dự tuyển vào các trường THPT khác, kể cả trường THPT dân tộc nội trú theo đối tượng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đăng ký dự thi vào các lớp chuyên của trường THPT Chuyên.

Nguyên tắc xét tuyển: tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên: Địa bàn tuyển sinh là trường THPT thực hiện tuyển sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể địa bàn tuyển sinh của các trường trong cùng địa phương (riêng trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh).

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển: áp dụng đối với 07 trường (gồm: THPT số 2 Bát Xát; THCS & THPT Bát Xát; THPT số 2 Bắc Hà; THPT số 3 Bảo Yên; THPT số 3 Mường Khương; THPT số 2 Sa Pa và THPT số 2 Si Ma Cai). Thực hiện thi tuyển đối với các trường THPT còn lại.

Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 02/6/2021 đến ngày 03/6/2021. Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc). Hình thức thi: đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm 02 kỹ năng: Đọc và Viết.

Phê duyệt phương án xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh THPT năm 2021

Các em học sinh đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi năm 2021, ảnh: Trường THPT Chuyên Lào Cai.

Nguyên tắc xét tuyển: số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

Chế độ tuyển thẳng: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không thực hiện chế độ tuyển thẳng đối với trường THPT số 1 thành phố Lào Cai).

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú: Địa bàn tuyển sinh là trường THPT dân tộc nội trú tỉnh tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh; các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT tuyển sinh trong địa bàn huyện, thị xã (riêng học sinh thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, nếu đủ điều kiện có thể đăng ký dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bảo Thắng).

Đối tượng tuyển sinh: theo Quyết định 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

Tổ chức thi tuyển sinh: Môn thi, thời gian thi, hình thức thi: như các trường THPT không chuyên.

Đăng ký dự thi: (1) thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường THPT dân tộc nội trú tỉnh (nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác); (2) thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện, thị xã: đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện, thị xã (nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác theo quy định).

Nguyên tắc xét tuyển: Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao. Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện, thị xã: 80% số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và 20% chỉ tiêu còn lại xét tuyển dựa trên cơ cấu dân tộc, vùng miền kết hợp với điểm xét tuyển. Chế độ tuyển thẳng: Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.