Phú Thọ: Chồng chéo quy định trong công tác xem xét bổ nhiệm cán bộ cấp phòngMới đây, Báo PLVN nhận được một số ý kiến của một số cán bộ, giáo viên trong tỉnh Phú Thọ phản ánh về việc Tỉnh uỷ Phú Thọ chậm trễ trong việc sửa đổi hoặc ban hành quy định mới để phù hợp với thông tư hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và đào tạo dẫn đến sự khó khăn trong việc áp dụng.

Quy định chồng chéo

Theo phản ánh, việc áp dụng quy định cũ của tỉnh uỷ Phú Thọ không phù hợp với hướng dẫn của Bộ Đào tạo và Giáo dục dẫn đến sự chồng chéo, mâu thuẫn trong công tác xem xét bổ nhiệm cán bộ cấp phòng.

Cụ thể, theo một cán bộ công tác tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tam Nông thì ngày 19/4/2018, Tỉnh uỷ Phú Thọ ban hành Quy định số 08-QĐi/TU (QĐi số 08) về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, huyện; giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã. Tuy nhiên, sau đó ngày 9/8/2019, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT (Thông tư số 10) quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giảo dục và đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hai quy định này lại có một số điểm không đồng nhất, dẫn đến sự chồng chéo, mâu thuẫn trong công tác xem xét bổ nhiệm cán bộ cấp phòng

Phú Thọ:  Chồng chéo quy định trong công tác xem xét bổ nhiệm cán bộ cấp phòng

Phú Thọ:  Chồng chéo quy định trong công tác xem xét bổ nhiệm cán bộ cấp phòng

Theo QĐi số 08, tại Chương II quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Trong đó, có Khoản 2 - Điều 4 quy định về Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ được giới thiệu để bổ nhiệm phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung, đồng thời cần có thểm một số tiêu chuẩn cụ thể khác.

Cụ thể, tại khoản 2.2 – Điều 4 quy định về tiêu chuẩn đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện có yêu cầu: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành sư phạm hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ sư phạm. Cấp trưởng phòng phải kinh qua chức vụ phó trưởng phòng hoặc hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo.

Ngoài ra, tại khoản 2.3 – Điều 4 nêu tiêu chuẩn cụ thể khác đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm gần nhất trước khi được đề nghị bổ nhiệm và phó hiệu trưởng phải kinh qua tổ trưởng tổ chuyển môn và tương đương.

Với các nội dung tại các điều, khoản nêu trên của QĐi số 08, một số cán bộ, giáo viên cho rằng như vậy không phù hợp với nội dung của Thông tư số 10 quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giảo dục và đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Khoản 6 – Điều 3 - Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chung của trưởng phòng, phó trưởng phòng: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy, đối chiếu giữa QĐi số 08 và Thông tư số 10 có sự khác biệt rõ rệt về tiêu chuẩn cho chức chức danh cấp trưởng phòng và phó trưởng phòng. Cụ thể, tại quy định của tỉnh uỷ Phú Thọ, người được đề nghị cho vị trí, chức danh này buộc phải có bằng hệ chính quy chuyên ngành sư phạm hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ sư phạm. Còn tại Thông tư số 10, Bộ GDĐT quy định người được đề nghị bổ nhiệm là người tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; không phân biệt giữa chính quy, tại chức hay hệ đào tạo khác.

Ngoài ra, một số khoản khác tại Quy định số 08 của Tỉnh uỷ Phú Thọ như: Khoản 2.2, 2.3 cũng được cán bộ, giáo viên tại tỉnh Phú Thọ cho rằng là quá cao so với quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

“Với sự khác nhau, chồng chéo như vậy, việc bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó phòng đào tạo và giáo dục tại Phú Thọ sẽ thực hiện theo nội dung của quy định nào?” – Vị cán bộ phòng giáo dục nêu vấn đề.

Tránh thiệt thòi không đáng có

Vị cán bộ này cho biết thêm, nếu áp dụng theo tiêu chuẩn của tỉnh uỷ Phú Thọ, thì số người tại địa phương đạt tiêu chuẩn để được đề nghị bổ nhiệm sẽ ít hơn so với tiêu chuẩn quy định tại thông tư của Bộ GDĐT. Bởi lẽ, một thực tế tại địa phương, số người có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy và đạt các tiêu chí khác ít hơn so với người có bằng hệ tại chức hoặc hệ khác. 

Điều này dẫn đến thiệt thòi cho một số cán bộ có nhiều năm công tác, quá trình công tác tốt nhưng sẽ không được xem xét đề nghị bổ nhiệm nếu áp dụng theo QĐi số 08.

Trước vấn đề trên, Báo PLVN đã có ý kiến gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp để có cách hiểu và áp dụng quy phạm chính xác nhất. Sau khi có ý kiến từ Cục, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin!
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất