Phú Yên: Điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốtNgày 24/11, Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Phú Yên: Điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Trao quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Trần Hữu Thế.

Tại Hội nghị, ông Bùi Trọng Lân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 201 6- 2021 đối với ông Trần Hữu Thế.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về điều động, phân công, bổ nhiệm, chỉ định các chức danh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Đặng Lê Tiến - Bí thư Huyện ủy Tuy An về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để làm nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phú Yên: Điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên trao các quyết định phân công cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công ông Lê Tấn Hổ - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Hồ Thị Nguyên Thảo - Bí thư Huyện ủy Tây Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Thu Thanh - Bí thư Huyện ủy Phú Hòa giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Huỳnh Lữ Tân - Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; ông Bùi Thanh Toàn - Bí thư Thị ủy Đông Hòa giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Ngô Đình Thiện - Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Hồ Văn Mười - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhận nhiệm vụ tại Hội Nông dân tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Lê Đào An Xuân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được điều động về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công chỉ định ông Lê Ngọc Tính - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Hòa; ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tây Hòa.

Phú Yên: Điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Ngọc Tuấn - Phó trưởng Ban Thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Khắc Lễ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Võ Cao Phi - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Hồ Văn Đệ - Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Xuân Túc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Văn Binh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội.

Thiên Thanh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất