Quân đội Anh tuyển dụng luôn những thiếu niên nghiện gameTrong một chiến dịch tuyển quân mới nhất, Quân đội nước Anh đã trân trọng nhắm đến các thiếu niên có những tài năng dị biệt, nghiện game.

Trong một chiến dịch tuyển quân mới nhất, Quân đội nước Anh đã trân trọng nhắm đến các thiếu niên có những tài năng dị biệt, nghiện game, nghiện phim xác sống.

Gọi chung thế hệ thiếu niên này trong các từ mà từ điển hiện đại dịch rất khó chính xác ý nghĩa:  snowflakes, selfie addicts, class clowns, phone zombies, and me, me, me millennials.


  • Nguồn: euronews.com