Quảng Nam 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXIIChiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII. 53 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới.

Tại Đại hội, ông Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam khoá XXI đã thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXI đề cử gồm 60 đồng chí.

Quảng Nam 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các BCH Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) 53 đồng chí (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Theo dự kiến, trong tối cùng ngày, Hội nghị lần thứu nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII sẽ tiến hành bầu các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo Chương trình làm việc của Đại hội, ngày mai (13/10), Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam sẽ ra mắt và nhận nhiệm vụ.Đại hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Văn Phong - Đình Sang

 

 BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất