Quảng Nam: Hàng loạt các doanh nghiệp bị kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sảnQuyết định tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 14 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 14 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước.của các cơ quan liên quan và hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Quảng Nam: Hàng loạt các doanh nghiệp bị kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản

Danh sách các Doanh nghiệp và các khu vực khoáng sản được kiêm tra

 

Trưởng đoàn do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo. Trong quá trình kiểm tra, ông Thọ được phép điều động cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và mời đại diện các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tham gia khi cần thiết.

UBND các huyện, thị xã gồm: Đại Lộc, Tiên Phước, Đông Giang, Quế Sơn, Duy Xuyên, Phước Sơn, Điện Bàn cử cán bộ tham gia thành viên đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Quảng Nam: Hàng loạt các doanh nghiệp bị kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sảnHoạt động khai thác khoáng sản trên sông Vu Gia huyện Đại Lộc

Thời hạn kiểm tra thực tế tại mỗi đơn vị không quá 5 ngày làm việc. Tổng thời gian kiểm tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. 

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Sau kiểm tra, tổng hợp kết quả, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan liên quan và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn của các doanh nghiệp.

Đình Sang - Văn Phong

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất