Quảng Nam: Hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 thông báo điều tiết xả lũ trưa 9/10Vào lúc 6 giờ sáng ngày 9/10, công ty Thủy điện Sông Bung ban hành thông báo 11 giờ trưa ngày 9/10 sẽ xã nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 2.

Trong công văn nêu rõ mục đích vận hành điều tiết duy trì mực nước  hồ ở mực nước cao nhất trước lũ.

Quảng Nam: Hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 thông báo điều tiết xả lũ trưa 9/10

Thông báo vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2

Theo thông số điều tiết của hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 vào lúc 6 giờ sáng 9.10, mực nước hồ là 599,43m, lượng nước về hồ 82,6m3/s, lưu lượng nước qua máy 15,9m3/s.

Để đảm bảo an toàn hồ thủy điện, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, Công ty Thủy điện Sông Bung sẽ tiến hành xả nước với lưu lượng dự kiến 20 - 150m3/s.

Danh Tạo - Mỹ Linh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất