Quảng Nam: Yêu cầu thu hồi văn bản xin phương tiện tránh thaiXét thấy tình hình thực tế tại địa phương hiện nay không nhất thiết cần hỗ trợ phương tiện tránh thai, chiều ngày 13-8, Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu thu hồi công văn xin phương tiện tránh thai cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, vào ngày 10/8, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam (DS-KHHGĐ) đã ban hành công văn về việc đề nghị Tổng cục DS-KHHGĐ hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Trong công văn có nêu, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam đang bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vì dịch Covid-19 dẫn đến thất nghiệp, khó khăn. Thậm chí là nhiều gia đình không đủ khả năng để mua phương tiện để phòng tránh thai.

Quảng Nam: Yêu cầu thu hồi văn bản xin phương tiện tránh thai

Công văn số 50 của Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khiến ai nấy xôn xao bàn tán

 “Để chia sẻ khó khăn với người dân, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Nam đề nghị Tổng cục DS-KHHGĐ hỗ trợ phương tiện tránh thai (que cấy, tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai...) để cấp cho tất cả người dân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh bởi dịch Covid-19”, văn bản cho hay.

Sau khi nhận được công văn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra nội dung công văn và cho rằng tình hình thực tế tại địa phương hiện nay không bức thiết như nội dung công văn nêu nên đã yêu cầu Chi cục báo cáo lại cho Tổng cục và xin thu hồi công văn trên.

Danh Tạo

 BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất