Quảng Ninh: Đảng bộ thành phố Uông Bí sẵn sàng cho ngày Đại hội(PLVN) - Những ngày này, đi tới bất cứ nơi đâu cũng dễ dàng nhận thấy bầu không khí sôi động, náo nức, tràn đầy niềm vui và hy vọng. Tại TP Uông Bí, các cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố cũng vui tươi, phấn khởi chào đón sự kiện chính trị trọng đại của địa phương là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Ninh: Đảng bộ thành phố Uông Bí sẵn sàng cho ngày Đại hội

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: “Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên ngay khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức các cuộc họp để quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và các chi, Đảng bộ cơ sở về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết, Tiểu ban Nhân sự Đại hội. Bên cạnh đó, thành phố cũng thành lập các Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy làm tổ trưởng giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội cơ sở từ nhân sự, văn kiện, đến chương trình, kịch bản tổ chức Đại hội".

Quảng Ninh: Đảng bộ thành phố Uông Bí sẵn sàng cho ngày Đại hội

Với sự chuẩn bị tích cực và chủ động, đến hết tháng 5-2020, 100% các Chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Thành ủy đã tổ chức thành công Đại hội. Với tinh thần dân chủ, tập trung trong bầu cử và chủ trương bầu trực tiếp các chức danh tại Đại hội, 100% các đồng chí bí thư được bầu tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, trong đó 02 Đảng bộ có tỷ lệ phiếu bầu Bí thư cao nhất (đạt 100% phiếu bầu) là Đảng bộ phường Yên Thanh, Đảng bộ phường Bắc Sơn; Đảng bộ có tỷ lệ phiếu bầu Bí thư thấp nhất là Đảng bộ xã Thượng Yên Công, đạt 82% (Đại hội toàn thể đảng viên, số đảng viên triệu tập 182 đảng viên). Các tổ chức cơ sở đảng còn lại, kết quả bầu bí thư tại đại hội đều trúng cử với số phiếu bầu từ 98% trở lên.

Công tác nhân sự được BTV Thành ủy Uông Bí chú trọng và tiến hành song song với việc chuẩn bị văn kiện Đại hội. Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới được Ban Thường vụ Thành ủy bàn bạc kỹ lưỡng, bảo đảm số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự trong Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới được xác định vừa phải đảm bảo sát với quy hoạch cán bộ, song vẫn chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Ngoài việc bầu ra Ban chấp hành khóa mới, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, Đại hội sẽ phát huy trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đề ra được các chỉ tiêu, nghị quyết sát với thực tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thời gian qua đi đôi với chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở, Thành ủy Uông Bí cũng chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương hoàn thành các bước theo đúng quy định. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được gửi tới các tổ chức cơ sở Đảng để tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, thành phố cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố qua các thời kỳ, hội nghị Báo cáo viên mở rộng và ý kiến tham gia tại Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng. Với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật" thì có thể thấy dự thảo báo cáo đã đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, trong mỗi chỉ tiêu đều có số liệu cụ thể, so sánh với đầu nhiệm kỳ. Đây là kỳ đại hội nhằm đánh giá lại kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên việc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm.

Quảng Ninh: Đảng bộ thành phố Uông Bí sẵn sàng cho ngày Đại hội 

Công tác tuyên truyền cho Đại hội cũng được đẩy mạnh nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan như dựng pa nô, treo băng rôn cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 6/2020 này. Với sự chuẩn bị chu đáo như hiện nay, tin tưởng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố sẽ diễn ra thành công và phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, đồng thời phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Đây là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian sắp tới./.

Duy Đại – Quyết Thắng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất