Quảng Trị: 4.533,61 tỉ đồng đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành tại Triệu Phong(SPL)- Công ty Cổ phần Trung Khởi (trụ sở tại số 99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vừa được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Quảng Trị: 4.533,61 tỉ đồng đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành tại Triệu Phong
Dự án thực hiện tại các xã Triệu Trạch, Triệu Sơn và Triệu Lăng (huyện Triệu Phong) tại Khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Dự án có quy mô 528,97 ha với tổng mức vốn đầu tư 4.533,61 tỉ đồng.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật trong việc ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 1/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thành phần; tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật; đảm bảo diện tích đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 14/11/2018; chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; phối hợp với nhà đầu tư  triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Lê Hoàn

 


Bài liên quan