Quảng Trị: Đề xuất dự án nước sạch nông thôn với tổng mức đầu tư 18,636 triệu USD(SPL)- Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn, thúc đẩy phát triển bền vững tài nguyên nước để cung cấp nước đầy đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người dân., ngày 10/3/2021, UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cùng các bộ liên quan, đề nghị các bộ ngành xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Đề xuất dự án nước sạch nông thôn với tổng mức đầu tư 18,636 triệu USD

Theo đó, mục tiêu và phạm vi của dự án là xây dựng 4 hệ thống cấp nước sạch tại 4 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh để cung cấp nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho khoảng 34.500 hộ gia đình thuộc 28 xã với định mức dùng nước 100 lít/người/ngày đêm; nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người dân thông qua các dịch vụ cấp nước sạch, vệ sinh; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh và vệ sinh cá nhân; giảm tác động xấu do điều kiện cấp nước và vệ sinh kém gây ra đối với sức khỏe của cư dân nông thôn và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong cộng đồng.

Tổng mức đầu tư của dự án là 18,636 triệu USD (tương đương 427 tỉ đồng) từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh.

Lê Hoàn

 


Bài liên quan