Quảng trị: Xã Triệu Nguyên về đích Nông thôn mới năm 2021(SPL)- Ngày 17/4, xã Triệu Nguyên long trọng tổ chức lễ công bố về đích Nông thôn mới (NTM). Đây là xã đầu tiên hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện miền núi Đakrông.

Quảng trị: Xã Triệu Nguyên về đích Nông thôn mới năm 2021

Về tham dự có ông Lê Quang Chiến – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đakrông; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, trưởng các thôn, con em xã quê và đông đảo bà nhân dân xã Triệu Nguyên.

Quảng trị: Xã Triệu Nguyên về đích Nông thôn mới năm 2021

Xã Triệu Nguyên nằm về phía Đông Nam của huyện Đakrông (Quảng Trị), cách trung tâm huyện 9km. Tổng diện tích tự nhiên của xã 5.311,19ha, chiếm 4,23% diện tích tự nhiên của toàn huyện. Dân số đến cuối năm 2020 có 296 hộ với 1.049 nhân khẩu.

Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Triệu Nguyên đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh.

Quảng trị: Xã Triệu Nguyên về đích Nông thôn mới năm 2021

Ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông phát biểu khai mạc buổi lễ

Nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về chương trình NTM được nâng cao, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mặt trận, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động. Phong trào chung sức xây dựng NTM đã có sự chuyển biến rõ nét, nhất là đã huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, mở rộng đường làng ngõ xóm, hiến đất, hiến cây...

Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa.... được đầu tư xây dựng khang trang hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng như nhân sinh.

Quảng trị: Xã Triệu Nguyên về đích Nông thôn mới năm 2021

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chúc mừng xã Triệu Nguyên về đích Nông thôn mới

Lĩnh vực kinh tế có những bước dịch chuyển lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy được những tiềm năng, lợi thế của vùng để phát triển. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Đời sống văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển, các hủ tục, tập tục lạc hậu được bãi bỏ. Tỉnh hình an ninh trật tự - an toàn xã hội ngày càng được củng cố và nâng cao.

Những kết quả đạt được thể hiện sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Tại buổi lễ, thay mặt UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng đã trao Bằng công nhận xã Triệu Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cùng với tiền thưởng có trị giá 300 triệu đồng.

Quảng trị: Xã Triệu Nguyên về đích Nông thôn mới năm 2021

Hoàn thàn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đó là niềm vui, niềm tự hào của xã Triệu Nguyên, song xã xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại bởi bên cạnh những tiêu chí đạt điểm tuyệt đối cũng còn một số tiêu chí chỉ đủ điểm để công nhận đạt chuẩn. Với quan điểm đó, trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Triệu Nguyên tiếp tục phát huy sức mạnh chủ thể của người dân, kêu gọi các nguồn đầu tư, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh, trật tự được giữ vững.


Bài liên quan