Quy đổi điểm từ chúng chỉ tiếng anh trong tuyển sinh năm 2021(SPL)- Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 sẽ được quy đổi từ 7 điểm trở lên, đây là điểm mới được mở rộng giúp thí sinh có thêm cơ hội.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện chính sách ưu tiên với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL iBT hoặc TOEEFL ITP).

Thí sinh có IETLS 5.0 được quy đổi thành 7 điểm môn tiếng Anh và cộng 0,1 điểm khuyến khích; IETLS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh và cộng 0,2 điểm khuyến khích; IETLS 6.0 sẽ được quy đổi thành 9 điểm môn tiếng Anh và cộng 0,3 điểm khuyến khích; IETLS 6.5 sẽ được quy đổi thành 10 điểm môn tiếng Anh và cộng 0,4 điểm khuyến khích; IETLS 7.0 trở lên sẽ được quy đổi thành 10 điểm môn tiếng Anh và cộng 0,5 điểm khuyến khích.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL là một lợi thế trong tuyển sinh năm 2021Quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng anh là điểm mới trong công tác tuyển sinh được mở rộng giúp thí sinh có thêm cơ hội.

Học viện Tài chính áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cụ thể, nhà trường yêu cầu những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 phải có kết quả điểm thi 2 môn thi Toán + Ngữ văn hoặc Toán + Vật lý hoặc Toán + Hóa học từ 11 điểm trở lên và có chứng chỉ IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 55 trở lên. Điểm quy đổi cho chứng chỉ IELTS 5.5 là 9,5. Nếu thí sinh có IETLS 6.0 trở lên, điểm quy đổi sẽ là 10.

Đại học Luật Hà Nội thông tin trường không sử dụng kết quả miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển. Nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh có giá trị sử dụng tính đến thời điểm trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 sẽ được quy đổi điểm môn Ngoại ngữ tương ứng để xét tuyển.

Cụ thể, IELTS 7.0, TOEFL ITP 627, TOEFL iBT 95 được quy đổi tương ứng 10 điểm; IELTS 6.5, TOEFL ITP 550, TOEFL iBT 79 được quy đổi tương ứng 9,5 điểm; IELTS 6.0, TOEFL ITP 525, TOEFL iBT 70 được quy đổi tương ứng 9 điểm môn Tiếng Anh.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho thí sinh. Nhà trường yêu cầu thí sinh phải có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn).

Bảng điểm quy đổi được Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng như sau: IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 65-78 tương đương 8,5 điểm quy đổi; IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79-87 tương đương 9 điểm quy đổi; IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 88-95 tương đương 9,25 điểm quy đổi; IELTS 7.0 hoặc TOEFL iBT 96-101 tương đương 9,5 điểm quy đổi; IELTS 7.5 hoặc TOEFL iBT 102-109 tương đương 9,75 điểm quy đổi; IELTS 8.0-9.0 hoặc TOEFL iBT 110-120 tương đương 10 điểm quy đổi.