Quy hoạch Cà Mau thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đây là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Đặc biệt, theo Quy hoạch này, Cà Mau phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 03 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên Huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Để xác định rõ các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện, định hướng bố trí trên địa bàn cấp Huyện. 

Quy hoạch Cà Mau thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Cà Mau tạo nên bước đột phá về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cho vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Ngoài ra, xây dựng, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Đặc biệt, Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Nội dung bao gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá về việc thực hiện Quy hoạch thời kỳ trước; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu, lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng, phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh Cà Mau căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

Trọng Nghĩa- Phúc Tiến


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất