Quyết định sửa đổi, bổ sung 4 khu kinh tế ven biển vào quy hoạch đến 2020Thủ tướng quyết định sửa đổi, bổ sung 4 khu kinh tế ven biển ở Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Trị, Nam Định vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Quyết định sửa đổi, bổ sung 4 khu kinh tế ven biển vào quy hoạch đến 2020Quảng Ninh được quy hoạch khu kinh tế ven biển

Cụ thể, Thủ tướng kí quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020. Quyết định trên sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1353 ngày 23/9/2008.

Theo đó, bổ sung khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Theo quyết định, thời điểm bổ sung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời điểm bổ sung khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 604/TTg-CN ngày 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kí quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với diện tích 13.303 ha. 

Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên nhằm khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển như: Vân Đồn, Đình Vũ - Cát Hải, Thái Bình.

Theo lộ trình phát triển, khu kinh tế sẽ được xây dựng qua ba giai đoạn: Giai đoạn I (từ năm 2020 - 2021) xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho dự án trong khu kinh tế; giai đoạn II (từ năm 2021 - 2025) tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các khu chức năng của khu kinh tế; giai đoạn III (từ năm 2026 - 2035) đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng của toàn Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, từng bước hình thành đô thị thông minh.

PV


Bài liên quan