fspin Rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1799/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2725/VPCP-KTTH, ngày 8/4/2020, về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí; chỉ đạo Bộ Tài chính tại Công văn số 4561/BTC-CST, ngày 15/04/2020, về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; UBND thành phố đã giao Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội tại Công văn số 28202/CT-CNTK ngày 28/4/2020, hiện nay, còn một số sở, ngành chưa gửi báo cáo về Cục Thuế Hà Nội. Ngoài ra, nhìn chung, các sở, ngành đã gửi báo cáo tuy nhiên chưa rà soát tổng hợp được toàn bộ các khoản phí, lệ phí do các sở, ngành quản lý chuyên ngành hoặc trực tiếp tổ chức thu; đã đề xuất miễn, giảm phí nhưng chưa phân tích, đánh giá cụ thể.

Để kịp thời tổng hợp, triển khai các giải pháp giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND thành phố giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành rà soát toàn bộ các khoản phí, lệ phí do các sở, ngành quản lý chuyên ngành hoặc trực tiếp tổ chức thu để đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các khoản phí, lệ phí liên quan đến các dịch vụ thiết yếu.

Cùng với đó, sở, ban, ngành báo cáo phân tích, đánh giá kỹ đối tượng nộp phí, lệ phí chịu tác động của dịch Covid-19; căn cứ đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí, mức đề xuất giảm căn cứ xác định mức giảm cụ thể; tác động của việc miễn, giảm phí, lệ phí... Trường hợp không đề xuất miễn, giảm phí cần phân tích, nêu rõ lý do. Đồng thời, tổng hợp, gửi báo cáo gửi về Cục Thuế Hà Nội trước ngày 18/5/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 21/5/2020.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất