Sách trắng 5G xanh vừa được công bố trên thế giớiTại Hội nghị thượng đỉnh the Better World Summit 2020, Sách trắng 5G xanh đã chính thức được công bố với công chúng.

Cuốn Sách trắng này phân tích về vai trò của 5G trong việc làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của các mạng băng rộng di động trong bối cảnh nhu cầu tăng vọt đối với các kết nối kỹ thuật số. Nó cũng khám phá cách 5G sẽ dẫn dắt các ngành, lĩnh vực vào một thế giới kỹ thuật số bền vững bằng cách tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm lượng khí thải carbon.

C:\Users\k00197824\AppData\Roaming\eSpace_Desktop\UserData\k00526839\imagefiles\originalImgfiles\50A9E340-6027-45B4-B9E5-CEBE0F8E4E9E.png

Một đánh giá toàn diện, dựa trên cơ sở khoa học đã được trình bày dựa trên Đánh giá vòng đời (LCA) liên quan đến sự đóng góp của công nghệ 5G để cải thiện hiệu quả năng lượng cho băng thông rộng di động cũng như các chuyên ngành, lĩnh vực. Dựa trên đánh giá này, Sách trắng 5G xanh nhằm mục đích cung cấp một tài liệu tham khảo rộng rãi cho các chính phủ, các nhà mạng viễn thông, và các tổ chức công nghiệp về việc theo đuổi và phát triển các ứng dụng 5G.

Bám sát vào phát triển bền vững môi trường như là một chiến lược cốt lõi để phát triển kinh doanh, Huawei liên tục đổi mới sáng tạo ICT để giúp giảm lượng khí thải carbon cho các sản phẩm viễn thông và các ngành, lĩnh vực mà mà công ty đang phục vụ. 

Tại hội nghị thượng đỉnh này, Caroline Gabriel, Nhà phân tích chính của Analysys Mason, đã chia sẻ chi tiết về cách đánh giá hiệu quả năng lượng của 5G cũng như các đề xuất của cô để đạt được mục tiêu này.

Nhật Minh

 


Bài liên quan