Sai phạm tại Samco: Tại sao nhiều sở chưa đưa ý kiến?Kết luận về thanh tra toàn diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) đã có từ ngày 8/1/2018. Tuy nhiên, đến nay, những sai phạm tại

Liên quan đến việc xử lý sai phạm tại Samco, ngày 5/10, Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), đã có báo cáo về thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, tại Thông báo số 325, ngày 31/5, của Văn phòng UBND TP.

Sai phạm tại Samco: Tại sao nhiều sở chưa đưa ý kiến?

Chi cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, Thông báo số 325 của Văn phòng UBND TP, về Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, liên quan đến Kết luận thanh tra toàn diện Samco, tại Điểm 7, có nêu: “Giao Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, rà soát việc hợp tác đầu tư giữa Tổng công ty Samco và Công ty Toyota Tsusho Corporation và hợp đồng hợp tác của Công ty Cảng Bến Nghé với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn liên quan việc cho thuê cảng Phú Hữu, quận 9”.

Căn cứ Thông báo 325, ngày 30/7/2018, Chi cục Tài chính doanh nghiệp có Công văn số 603/TCDN-NN, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến, về việc hợp tác đầu tư giữa Tổng công ty Samco và Công ty Toyota Tsusho Corporation và hợp đồng hợp tác của Công ty Cảng Bến Nghé với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, liên quan việc cho thuê cảng Phú Hữu.

Tiếp đó, ngày 20/8, Chi cục Tài chính doanh nghiệp có Công văn 649/TCDN-NN đề nghị 2 Sở nói trên sớm có ý kiến, với các nội dung tại Công văn 603/TCDN-NN. Tuy nhiên, đến ngày 5/10, Chi cục Tài chính doanh nghiệp chưa nhận được ký kiến của các Sở này.

Sau báo cáo của Chi cục Tài chính doanh nghiệp, ngày 10/10, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản, đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và Thanh tra TP kiểm tra, đề xuất UBND TP theo quy định.

Thời điểm Văn phòng UBND TP ra Thông báo số 325, về Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, liên quan đến Kết luận thanh tra toàn diện Samco, đến nay đã gần 5 tháng. Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến sai phạm của Tổng Công ty này vẫn chưa nhận được ý kiến của các sở liên quan.

Quốc Tuấn


BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất