Sản phẩm ốc hương Khánh Hòa được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lýCục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có quyết định số 5160 cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ốc hương Khánh Hòa.

Sản phẩm ốc hương Khánh Hòa được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Theo đó, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ốc hương Khánh Hòa là Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa. Khu vực chỉ dẫn địa lý gồm các xã, phường: Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Hưng, Vạn Thạnh, thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh); Ninh Phú, Ninh Phước, Ninh Thủy, Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa); Cam Thịnh Đông, Cam Bình, Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Thuận, Cam Linh (TP Cam Ranh). Chỉ dẫn địa lý này được bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Người dân tỉnh Khánh Hòa nuôi ốc hương 2 vụ/năm (vụ chính thả giống từ tháng 3 - 4, vụ phụ thả giống từ tháng 9 - 10), trong khi các tỉnh khác phải nhập giống ốc hương từ Khánh Hòa về nuôi và chỉ nuôi được 1 vụ/năm.

Không giống với các địa phương khác là dùng công cụ thô sơ tự chế để đào xới, đảo nền đáy nuôi ốc hương, tại Khánh Hòa, người dân dùng máy sục xới đảo nền đáy. Máy xới đảo sẽ giúp nền đáy nuôi ốc hương được sạch và đều hơn.