Sao Pháp Luật chính thức ra mắtNgày 25/1/2019, chuyên trang Sao Pháp Luật chính thức ra mắt, góp phần vào sự phát triển của báo chí Việt Nam và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chuyên trang Sao Pháp Luật là một trong những chuyên trang sẽ hội tụ 4 yếu tố Xem - Nghe - Đọc - Nhìn trong một bản tin. Từ đó giúp bạn đọc có thể tiếp cận nội dung theo nhiều hình thức khác nhau, đa dạng và sinh động nhất.