Siết chặt quản lý hoạt động nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sảnSở NN&PTNT Hà Nội đã ban hành Công văn số 472/SNN-CCTS đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Siết chặt quản lý hoạt động nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã có nuôi trồng thủy sản tập trung rà soát, hỗ trợ chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp vùng thấp trũng sang nuôi trồng thủy sản tập trung theo quy định; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chuyển đổi đất nông nghiệp sang nuôi thủy sản trái quy định. Hướng dẫn, triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi, đầu tư nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành nuôi tốt, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái tại các cơ sở nuôi trên địa bàn. Rà soát, nắm bắt cụ thể về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản cũng như tình hình sử dụng của người nuôi thủy sản trên địa bàn.

Các địa phương tập trung cho việc thống kê, thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Chú ý công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn để đủ điều kiện thẩm định, chứng nhận theo quy định. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã tổ chức ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn gắn với việc hướng dẫn, đôn đốc triển khai đăng ký kê khai nuôi trồng thủy sản ban đầu; hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh; hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết theo quy định; đồng thời thực hiện lấy mẫu giám sát về an toàn thực phẩm tại các vùng nuôi thủy sản tập trung để cảnh báo, đánh giá về mức độ an toàn của thực thủy sản được sản xuất tại chỗ…UBND các quận, huyện, thị xã có nuôi trồng thủy sản xây dựng, phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương; bố trí kinh phí, dự trù vật tư, hóa chất, nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở NN&PTNT lưu ý các địa phương chỉ đạo, đôn đốc nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của lực lượng thú y các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; kịp thời thông tin, tổng hợp, báo cáo về tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nước tại các cơ sở nuôi thủy sản. Bên cạnh đó, phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Nội trong công tác tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh tới tận thôn, xóm, hộ gia đình; lấy mẫu giám sát định kỳ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; rà soát, kiểm tra và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở nuôi trồng thủy sản (nếu có); cấp phát hóa chất khử trùng, tiêu độc; chế phẩm xử lý môi trường trên địa bàn theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đột xuất khi có dịch bệnh và báo cáo định kỳ theo quy định.

Các địa phương cần thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó, nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và khuyến khích thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực đảm bảo điều kiện. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên; các nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông các đối tượng thủy sản tại chợ, điểm kinh doanh, vùng nuôi thủy sản để thực hiện tốt việc nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, lưu thông và thả phóng sinh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại…

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất