Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Covid-19”(SPL)- Trong văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Covid-19”

Theo đó, để bảo đảm an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã; giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tránh tâm lý lơ là, chủ quan; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế (gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Covid-19”Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị, trường học cần xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết. Nguồn: Internet

Các đơn vị, trường học cần xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết; duy trì thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng đơn vị; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chỉ tổ chức hoạt động khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Covid-19”; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai báo y tế bằng mã QR Code...