Sở TN-MT Lâm Đồng: Kiểm điểm các cá nhân, tập thể vi phạm quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư XDLiên quan đến các tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn Lâm Đồng. Hàng loạt các cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã bị xử lý kỷ luật.

Liên quan đến các tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn Lâm Đồng. Hàng loạt các cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã bị xử lý kỷ luật.

Ngày 16/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Lâm Đồng cho biết, thực hiện Văn bản số 7525/UBND-ĐC của UBND tỉnh và Văn bản số 874/SNV-CCCVC ngày 13/9/2020 của Sở Nội vụ về việc làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan đến thiếu sót, tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Sở đã triệu tập và tổ chức cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến hàng loạt sai phạm về công tác theo dõi, quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở TN-MT Lâm Đồng: Kiểm điểm các cá nhân, tập thể vi phạm quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư XD

Hình: Nhiều sai phạm trong việc khai thác khoáng sản tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng)

 

Sau khi thảo luận, phân tích và giải trình các nội dung có liên quan, tập thể tham dự cuộc họp thống nhất đề nghị kỷ luật đối với 3 cá nhân là ông Nguyễn Sô - Phó giám đốc Sở, Trần Viết Dũng - Trưởng phòng Quản lý đất đai và ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng với hình thức khiển trách.

Đồng thời phê bình nghiêm khắc 2 tập thể phòng Quản lý đất đai qua các thời kỳ và tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng. Đối với nhiều cá nhân khác có liên quan đến sai phạm đều nhận hình thức “sâu sắc rút kinh nghiệm”.

Trước đó, trong Kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nêu rõ hàng loạt sai phạm tại 22 dự án của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng; giao đất không thông qua hình thức đấu giá.

Theo đó, công tác theo dõi, quản lý việc sử dụng đất của Sở TN-MT trên địa bàn tỉnh chưa thuờng xuyên, liên tục nên còn một số trường hợp chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hình thc sử dụng đất chưa phù hợp, để đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

Mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở TN-MT rà soát các truờng hợp đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất nhưng việc thực hiện của các cơ quan này chậm, chưa kịp thời thực hiện các thủ tục để quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất áp dụng cho chu kỳ tiếp theo.

Thanh Hà – PLVN Lâm Đồng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất