Sở Tư pháp Đắk Nông tập huấn về Luật dân sự cho cán bộ, giáo viênSở Tư pháp Đắk Nông đã tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho các cán bộ, giáo viên thuộc 2 huyện Đắk G’long và Krông Nô từ ngày 4 đến 5/12/2020.

Tại các buổi tập huấn, Sở Tư pháp Đắk Nông đã phổ biến một số nội dung quan trọng thường phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của Bộ Luật dân sự như:

Các vấn đề nguyên tắc áp dụng Bộ Luật dân sự; áp dụng tập quán, án lệ, lẽ phải trong giao dịch dân sự.

Quy định về người chưa thành niên và việc thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến người chưa thành niên; quy định về chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Sở Tư pháp Đắk Nông tập huấn về luật Dân sự cho cán bộ, giáo viên

Lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho các cán bộ, giáo viên thuộc 2 huyện Đắk G’long và Krông Nô

Các quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, hình thức giao dịch dân sự; Các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội, do giả tạo…

Trần Quỳnh – Tuệ Nhi – VPĐD Lâm Đồng