fspin Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý IV/2019 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý IV/2019Ngày 6/12, tại Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý IV/2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh.

Ông Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị: “Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, định kỳ hàng quý Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên pháp luật để triển khai những văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả trong hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiêm túc, nắm bắt đầy đủ các thông tin được triển khai để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh”.

Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý IV/2019

Ông Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 10312/KH-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 10085/KH-UBND ngày 03/9/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý IV/2019, triển khai nội dung về Cộng đồng Asean và công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Báo cáo viên Tỉnh ủy cho biết: “Cộng đồng Asean là một tổ chức hợp tác liên Chính phủ của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội.

Trong hơn 20 năm tham gia hợp tác ASEAN với phương châm “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển và thành công của Hiệp hội và hiện nay là Cộng đồng Asean”.

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ông Nguyễn Đức Can, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh cho hay: “Trong thời gian qua, tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp, Đảng ta luôn xác định đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta, là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, đòi hỏi có sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính vì việc tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân là một yêu cầu hết sức cấp thiết”.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm rõ hơn về Cộng đồng ASEAN – vai trò, vị thế và thành tựu mà ASEAN đã đạt được; Quan điểm , chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công  tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đức Nghĩa – Mộc Đức

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất