Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020Saophapluat - Sáng ngày 21-7-2020, tại thành phố Pleiku, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, ngành Tư pháp Gia Lai đã triển khai toàn diện, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã để ra cũng như các nhiệm vụ phát sinh. Một số công tác đạt nhiều kết quẩ nổi bật như: Chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ngày càng nâng cao rõ rệt, đặc biệt là công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND và UBND các cấp, đảm bảo sự phổi hợp chặt chẽ, chủ động giữa cơ quan, đơn vị có liên quan. Toàn tỉnh đã ban hành 19 VBQPPL, trong đó cấp tỉnh ban hành 18 VBQPPL, cấp huyện ban hành 01 VBQPPL.

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến Sở Tư pháp Gia Lai sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 điểm cầu Trung tâm kết nối với 17 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố

Sở  Tư pháp đã thực hiện 22 lượt thẩm định dự thảo VBQPPL, 34 lượt góp ý dự thảo VBQPPL; tiếp nhận, thẩm tra theo thẩm quyền đối với 01 Quyết định QPPL của UBND cấp huyện. Rà soát VBQPPL thường xuyên đối với 41 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Theo đó, có 41 VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và 01 VBQPPL liên quan đến lĩnh vực giá. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 64 ngày 15-01-2020 công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 với 125 VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và 42 văn bản VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần. Hoàn thành việc xử lý kết quả hệ thống hóa VBQPPL định kỳ từ ngày 01-01-2014 đến ngày 31-12-2018 trên địa bàn tỉnh theo Kế  hoạch số 57 ngày 09-01-2018 của UBND tỉnh đối với 166 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung ,thay thế, bãi bỏ.

 Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã chú trọng lựa chọn những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm để tiến hành theo dõi, đánh giá. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được tăng cường, đổi mới hình thức và nội dung. Toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 8 ngàn cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp thu hút hơn 1 triệu người tham dự; tổ chức 17 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 7 ngàn người tham dự. Biên soạn và cấp miễn phí gần 300 ngàn đề cương, tài liệu pháp luật các loại, đăng tải gần 3 ngàn tài liệu, tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Ban lãnh đạo Sở Tư pháp Gia Lai đồng chủ trì hội nghị gồm các ông, bà: Lê Thị Ngọc Lam, Giám đốc (người ngồi giữa); 2 Phó giám đốc: Dương Văn Thành (bên trái) và Nguyễn Thị Như Ý (bên phải)

Thực hiện được hơn 2 ngàn cuộc tuyên truyền, phổ  biến giáo dục pháp luật cho hơn 60 ngàn đối tượng đặc thù. Đã tiến hành rà  soát, tổng hợp kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, kết quả có 150/220 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.Công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số hơn 800 vụ việc hòa giải ở cơ sở với 663 vụ việc hòa giải thành, chiếm 76%.  Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) chú trọng vào tham gia tố tụng, truyền thông, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách TGPL. Trung tâm TGPL đã thực hiện 211 vụ việc với 221 người được TGPL…

Hội nghị cũng nhất trí nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng  cuối năm 2020. Toàn ngành Tư pháp tập trung vào triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, ngành cũng chú trọng công tác bổ trợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Ngoài ra, ngành  tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu lực Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59 ngày 01-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng…

Văn Thư - Ảnh: Lê Vũ Hằng


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất