Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020SPL - Chiều ngày 06-01-2021, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị  trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác tư pháp năm 2021.

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021 tại đầu cầu thành phố Pleiku

Trong năm 2020, nhìn chung cơ quan Tư pháp các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, bám sát kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của ngành, nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và hoàn thành kế hoạch công tác đề ra. Chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ngày càng nâng cao rõ rệt, đặc biệt là công tác rà soát, hệ thống hòa VBQPPL của HĐND và UBND các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, chủ động giữa các cơ quan, đơn vị có liên  quan. 35 VBQPPL  được ban hành trên địa bàn tỉnh; thẩm định 53 lượt đề nghị xây dựng, dự thảo VBQPPL, góp ý 148 dự thảo văn bản, kiểm tra 30 Quyết định của UBND; rà soát 127 VBQPPL cần thực hiện rà soát; xử lý 38/50 VBQPPL cần phải xử lý. Ngành Tư pháp cũng tổ chức được 23.584 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trực tiếp với 1.360.529 lượt người tham dự; biên soạn, phát hành 2.470.963 tại liệu tuyên truyền các loại. Biên soạn và cấp phát 20 ngàn bản tờ gấp tìm hiểu một số quy định về Tủ sách pháp luật năm 2020. Phát hành 3.820 bản Sổ tay Kiến thức pháp luật giành cho tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức 1.215 cuộc PBGDPL cho 10.512 người là đối tượng đặc thù. Tổ chức 5.585 cuộc PBGDPL cho 544.345 lượt giáo viên, học sinh…

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị

Công tác quản lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã chú trọng lựa chọn những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm để tiến hành theo dõi đánh giá. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được tăng cường, đổi mới hình thức và nội dung. Công tác trợ giúp pháp lý chú trọng vào tham gia tố tụng, truyền thông, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ lý pháp lý. Hội nghị cũng có 18 ý kiến về những vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ năm 2020 và được lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo Sở Tư pháp giải đáp thỏa đáng.

Hội nghị thông qua nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021 với 7 nội dung cụ thể.

                                             Văn Thư


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất