Sở Y tế Hà Nam: Trưởng phòng nghiệp vụ Dược bị đề nghị xem xét kỷ luật theo đơn khiếu nại của công dânTheo Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, ông Quách Xuân Kha - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược và các cá nhân có liên quan bị yêu cầu xem xét, kiểm điểm trách nhiệm do thiếu trách nhiệm trong tham mưu không cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin cho công dân.

Tự ban hành văn bản không số…

Thực hiện quyền của công dân theo quy định của Luật tiếp cận thông tin, ngày 17/11/2020, ông N.M.H trú tại Hoàng Mai, Hà Nội gửi văn bản đến Sở Y tế Hà Nam yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến phiếu công bố mỹ phẩm và phiếu xác nhận nội dung quảng cáo một số sản phẩm mỹ phẩm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam.

Do đã quá thời hạn cung cấp thông tin theo quy định mà chưa được cung cấp thông tin nên ngày 01/12/2020, ông H gọi điện trực tiếp cho ông Quách Xuân Kha, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Hà Nam để hỏi về kết quả xử lý việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân. Ông Kha trả lời là đã gửi theo hệ thống văn thư vào địa chỉ mail mà người yêu cầu cung cấp thông tin ghi trên Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin trước đó. Tuy nhiên, do chưa nhận được thông báo nên ông H đề nghị đại diện Sở Y tế Hà Nam gửi lại.

Sau đó vào khoảng 15h58p chiều ngày 01/12/2020, ông H nhận được email từ bà Bùi Thị Thành, địa chỉ mail buithithanhhanam81@gmail.com (bà Bùi Thị Thành là nhân viên văn thư của Sở Y tế Hà Nam). Nội dung email là công văn không ghi số, không ghi ngày, không ký đóng dấu của Sở Y tế Hà Nam. Khi ông H thắc mắc vì sao công văn không có chữ ký và đóng dấu thì bà Bùi Thị Thành đề nghị ông H liên hệ với ông Kha (ông Quách Xuân Kha - PV). Nếu ông Quách Xuân Kha là tác giả của công văn trả lời nêu trên và ông Kha đã chỉ đạo bà Thành gửi văn bản trả lời cho công dân thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc và yêu cầu quản lý công tác văn thư quy định tại Điều 4 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Sở Y tế Hà Nam: Trưởng phòng nghiệp vụ Dược bị đề nghị xem xét kỷ luật theo đơn khiếu nại của công dân

Văn bản không số, cẩu thả của Sở Y tế Hà Nam có vi phạm quy định về văn thư?

Tít mù thôi lại vòng quanh

Tiếp đó, ngày 07/12/2020, Sở Y tế Hà Nam ban hành thông báo số 1834/TB-SYT thông báo từ chối cung cấp thông tin cho công dân với lý do thông tin công dân yêu cầu là thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và chỉ được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đồng ý. Nhưng hai tuần sau, ngày 22/12 ông Trần Viết Huệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam ban hành công văn số 1947/SYT-VP với nội dung xem xét lại thông báo số 1834/TB-SYT vì lý do nhận thấy văn bản này có nội dung chưa rõ. Nhưng ông H cho biết sau đó Ông vẫn không nhận được thông tin yêu cầu cung cấp.

Sở Y tế Hà Nam: Trưởng phòng nghiệp vụ Dược bị đề nghị xem xét kỷ luật theo đơn khiếu nại của công dân

Thông báo thu hồi văn bản của Sở Y tế Hà Nam

Lý luận “cùn” của Trưởng phòng nghiệp vụ Dược

Nhận thấy Sở Y tế Hà Nam đã vi phạm quyền tiếp cận thông tin của công dân nên ông N.M.H đã khiếu nại đến Giám đốc Sở và được cơ quan này thụ lý giải quyết theo trình tự của pháp luật về khiếu nại.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, theo giải trình của Phòng nghiệp vụ Dược, do cho rằng việc cung cấp thông tin có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và do quy định của Luật tiếp cận thông tin chưa cụ thể, chi tiết… nên chưa cung cấp cho công dân. Không hiểu lý do gì mà ông Quách Xuân Kha lại “lo” cho doanh nghiệp như thế và không hề làm việc với doanh nghiệp trong khi chủ sở hữu thông tin là Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sau khi làm việc với Tổ xác minh khiếu nại thì cho rằng phiếu công bố không phải là thông tin mật hoặc bị hạn chế. Đồng thời, đơn vị này sẵn sàng cung cấp cho khách hàng.

Không những thế, Phòng Nghiệp vụ Dược còn giải thích  rằng thông tin do Sở Y tế tạo ra chỉ là phần dành cho cơ quan quản lý ký, đóng dấu sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, còn hồ sơ, tài liệu kèm theo thì không phải là thông tin do Sở Y tế tạo ra. Rõ ràng đây là lý luận “cùn” bởi vì toàn bộ hồ sơ kèm theo phần ký, đóng dấu đều được Sở Y tế Hà Nam đóng dấu giáp lai và đều được công chức chuyên môn thẩm duyệt kỹ càng (thậm chí yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung cho đúng quy định). Tại văn bản số 17/STP-QLXLLVBHC&TDTHPL ngày 11/3/2021 Sở Tư pháp Hà Nam đã bác bỏ “lý luận cùn” của Phòng Nghiệp vụ Dược khi khẳng định toàn bộ Phiếu công bố và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo (kể cả phần Sở Y tế ký, đóng dấu và tài liệu kèm theo - PV) đều là thông tin do Sở Y tế tạo ra.

Chính vì thế, tất cả những nội dung tham mưu của Phòng nghiệp vụ Dược nhằm từ chối, hạn chế cung cấp thông tin cho công dân đều bị Giám đốc Sở Y tế Hà Nam kết luận là “thiếu cơ sở”, “có thiếu sót”; đồng thời kết luận: Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Dược đã thiếu hiểu biết các quy định của pháp luật, cũng không kịp thời đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế có văn bản xin ý kiến chuyên môn dẫn đến việc Cơ quan này vi phạm Luật tiếp cận thông tin do không cung cấp thông tin cho công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Phòng nghiệp vụ Dược

Ngày 15/3/2021, Sở Y tế Hà Nam đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 91/QĐ-SYT. Tại Quyết định này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam đã giao Phòng Nghiệp vụ Dược tham mưu thực hiện ngay việc cung cấp thông tin cho công dân; đồng thời yêu cầu xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của Phòng Nghiệp vụ Dược, cá nhân ông Quách Xuân Kha với vai trò, trách nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược và các cá nhân có liên quan theo đúng quy định; giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở tiến hành quy trình xem xét, kiểm điểm theo quy định; thông báo kết quả tới tổ chức Đảng và ông N.M.H trước ngày 01/6/2021.

Sở Y tế Hà Nam: Trưởng phòng nghiệp vụ Dược bị đề nghị xem xét kỷ luật theo đơn khiếu nại của công dân

Quyết định giải quyết khiếu nại yêu cầu kiểm điểm Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Mặc dù quyết định của Giám đốc Sở Y tế Hà Nam như vậy nhưng đến nay, sau gần 2 tháng kể từ khi có kết luận của Giám đốc Sở, cán bộ của Cơ quan này không hề liên hệ với ông N.M.H để cung cấp thông tin theo quy định. Liệu đây có phải là việc “trên bảo dưới không nghe”, coi thường cấp trên hay do trình độ, năng lực, phẩm chất của cán bộ “có vấn đề”.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu các thông tin liên quan và gửi tới Quý Độc giả trong những số tiếp theo.

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất