Sơn La: Chuyển đất rừng trồng phòng hộ để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải tríNgày 18 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp bất thường lần thứ hai thông qua Nghị quyết số 193/NQ-HĐND, trong đó cho phép chuyển mục đích sử dụng 8,79 ha đất rừng trồng phòng hộ để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí rừng thông bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sơn La: Chuyển đất rừng trồng phòng hộ để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí

Nghị quyết số 193/NQ-HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 193/NQ-HĐND về danh mục dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đáng lưu ý, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã cho phép chuyển mục đích sử dụng 8,79 ha đất rừng trồng phòng hộ (đã được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng từ đất rừng trồng phòng hộ sang đất rừng trồng sản xuất tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 27/12/2018) sang đất thương mại dịch vụ 1,63 ha, đất nông nghiệp khác 7,16 ha (trồng cây xanh, cây nông nghiệp công nghệ cao) để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí rừng thông bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sơn La: Chuyển đất rừng trồng phòng hộ để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí

Nghị quyết số 193/NQ-HĐND

Hiện nay, tại khu vực rừng thông bản Áng, Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng đã đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông Bản Áng. Dự án nằm trên diện tích 50,63 ha gồm tổ hợp các công trình như khách sạn, nhà hàng ẩm thực; khu dịch vụ thương mại, khu du lịch sinh thái, quảng trường, khu vui chơi giải trí, khu thể thao và khu tâm linh với quy mô trên 1.000 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua (18/4/2020).

Huy Tuấn - Quyết Thắng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất