Sơn La: Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

Sơn La: Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ảnh minh họa

Thời gian điều tra, khảo sát từ ngày 16/8 đến ngày 15/9/2020, nhằm đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa; xác định được nội dung và hình thức hỗ trợ pháp lý phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của doanh nghiệp; thu thập thông tin, nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; Đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở điều tra, khảo sát các ngành chức năng sẽ kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Đối tượng điều tra, khảo sát là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm 50 doanh nghiệp trên địa bàn 05 huyện, thành phố, gồm: Mộc Châu 15 doanh nghiệp; Mai Sơn 10 doanh nghiệp; Phù Yên 05 doanh nghiệp; Thuận Châu 05 doanh nghiệp và thành phố Sơn La 15 doanh nghiệp.

Nội dung điều tra, khảo sát đối với điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Khảo sát về chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025; Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong phối hợp triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước và tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động này trong giai đoạn 2021 - 2025.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất