Tạm ngưng giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương(SPL)- UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn hỏa tốc về việc từ ngày 2/6, Trung tâm Hành chính công tỉnh tạm ngừng giao dịch trực tiếp, chỉ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu điện.

Công văn hỏa tốc số 895 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hành chính trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid - 19 được ban hành trong tối 1/6 thông báo việc giao dịch tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương sẽ được tạm ngừng từ ngày 2/6.

Tạm ngưng giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình DươngTrung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tạm ngưng giao dịch trực tiếp

Đề nghị các sở, ban, ngành tạm ngưng giao dịch Trung tâm Hành chính trực tiếp tại tầng 1, Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển sang thực hiện tiếp nhận Trung tâm Hành chính trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích  kể từ ngày 02/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Đối với những hồ sơ Trung tâm Hành chính mang tính cấp bách, Thủ trưởng các sở, ngành có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các sở, ngành thông báo công khai số điện thoại của bộ phận một cửa và các công chức, viên chức được phân công hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ người dân, tổ chức.


Bài liên quan