fspin Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chínhNội dung Công văn số 557/UBND-NC, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chínhẢnh minh họa

UBND thành phố yêu cầu: Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chấp hành nghiêm Điều 55, 60 và 78 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện theo đúng quy định. Xác định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm bức xúc, khiếu kiện của tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hiệu quả các quy định luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các kiến nghị sau giám sát của ủy ban Tư pháp của Quốc hội về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính tại thành phố Hà Nội. Thi hành, chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; khắc phục ngay tình trạng tồn đọng các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng không được thi hành…

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, người thi hành công vụ, đảm bảo việc tham mưu, ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính đúng quy định của pháp luật, nhất là những lĩnh vực thường phát sinh khiếu kiện (thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng....). Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị, địa phương; giải quyết dứt điểm những vướng mắc của công dân, tổ chức đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền tại cơ quan đơn vị. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính theo thẩm quyền, phạm vi quản lý gửi về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Thanh tra thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, tập trung đối với những đơn vị, địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện số lượng lớn, tính chất vụ việc phức tạp, kết luận và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Trong công văn này, UBND thành phố đề nghị Tòa án nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án trong công tác thi hành án hành chính; chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã chuyển giao kịp thời bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính cho cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp để theo dõi theo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015; xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, kháng nghị đối với bản án, quyết định liên quan đến vụ án hành chính trên địa bàn thành phố.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính và thi hành án hành chính; xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, kháng nghị đối với bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất