Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập khẩu các mặt hàng chiến lược[SPL] - Để ổn định thị trường và giá cả hàng hóa trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng chiến lược nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Ưu tiên hàng hóa cho thị trường trong nước

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diễn đánh giá cao hoạt động xuất, nhập khẩu trong những tháng đầu năm 2021 và ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tình trạng nhập khẩu các mặt hàng có khả năng sản xuất trong nước như xăng dầu, than đá, gạo... có dấu hiệu tăng mạnh. Trong khi đó, những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như sắt thép, phân bón lại được xuất khẩu nhiều, gây ảnh hưởng tới cán cân cung cầu và mặt bằng giá cả trong nước. Vì vậy, Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp bách, để góp phần ổn định giá cả, thị trường, qua đó hỗ trợ cho sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Cụ thể, Bộ Công thương đề nghị Hiệp hội Thép Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sắt thép, quặng sắt tiến hành rà soát, xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào; giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước; hạn chế xuất khẩu các mặt hàng đang có nhu cầu cao.

Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập khẩu các mặt hàng chiến lược

Các hiệp hội, tập đoàn và doanh nghiệp khai thác, sản xuất và xuất khẩu năng lượng, than, phân bón cần ưu tiên nguồn hàng phục vụ thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng công ty, các đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, các doanh nghiệp nhập khẩu đường ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu; hỗ trợ, chia sẽ hoạt động với các doanh nghiệp nội địa.

Tăng cường công tác quản lý các mặt hàng chiến lược

Bộ Công thương yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu và Cục Hóa chất: kiểm tra cơ chế xuất, nhập khẩu chung; quản lý nhập khẩu mặt hàng gạo, đường và phân bón; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trình cho Bộ Công Thương hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Vụ Thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị của Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan sớm thông qua và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo đảm nguồn cung, ưu tiên sử dụng xăng dầu từ các nhà máy trong nước; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa bán ra; bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại các điểm bán lẻ phục vụ nhu cầu của người dân.

Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập khẩu các mặt hàng chiến lược

Bộ đề nghị Cục Công nghiệp Vụ Dầu khí và Than cập nhật tình hình sản xuất hàng hóa, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy năng lực tự sản xuất để đảm bảo nhu cầu trong nước; rà soát và kiến nghị giải pháp quản lý xuất khẩu các mặt hàng sắt thép, quặng sắt và than

Cục Phòng vệ thương mại chủ trì rà soát các biện pháp về phòng vệ thương mại và kiến nghị, đề xuất các biện pháp mới với quy định pháp luật, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất trong nước và báo cáo cho Bộ trưởng trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Tổng cục Quản lý thị trường phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa nhập lậu, nhất là các mặt hàng trọng điểm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Bộ Công thương yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị. Cục Xuất nhập khẩu theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện và tổng hợp tình hình báo cáo cho Bộ trưởng.