Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây giai đoạn 2020 - 2025Đề án Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây đặt ra mục tiêu từ năm 2022 đến 2025 sẽ triển khai quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây đồng bộ trên 30 quận, huyện, thị xã đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây đủ điều kiện để cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn.

Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây giai đoạn 2020 - 2025

Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây giai đoạn 2020 - 2025

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025”. 

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định pháp luật, thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong việc kiểm soát ATTP, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Định hướng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định pháp luật về ATTP từ khâu sản xuất, sơ chế, cung ứng ra thị trường và tới tay người tiêu dùng, đảm bảo ổn định sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng. Nhân rộng việc cấp biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng các quy định pháp luật về ATTP và các tuyến phố văn minh không kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn toàn Thành phố. Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, tạo thói quen mua sắm tại các cửa hàng được cấp biển nhận diện, không mua trái cây của các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng. Tăng cường kết nối, liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước để đưa nguồn sản phẩm trái cây an toàn vào tiêu thụ trên địa bàn Thành phố.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu từ năm 2022 đến 2025 sẽ triển khai quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây đồng bộ trên 30 quận, huyện, thị xã (các tuyến phố, khu dân cư) đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây đủ điều kiện để cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, các điều kiện về ATTP... xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị (nhất là ở lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng).

Để thực hiện Đề án, UBND TP giao Sở Công Thương - cơ quan thường trực thực hiện Đề án: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/tiếp nhận bản cam kết; chủ động và phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tổng hợp (có trái cây) trên địa bàn Thành phố. Rà soát, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tổng hợp, trong đó có trái cây.

UBND các quận, huyện, thị xã sẽ chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc triển khai Đề án, quản lý hoạt động các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn đảm bảo các yêu cầu, điều kiện quy định tại Đề án; phòng ngừa khắc phục sự cố ATTP và điều tra, xử lý thông tin phản ánh đối với các cửa hàng kinh doanh trái cây có hành vi vi phạm trên địa bàn theo phân cấp. Chủ động tổ chức và phối hợp các Sở, ngành trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh mặt hàng trái cây trên địa bàn theo quy định hiện hành; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất