Tập trung thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửTrong nội dung Công văn số 1942/UBND-KSTTHC, ban hành ngày 25/5, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Tập trung thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Về việc này, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo tại Công văn số 1392/UBND-THCB ngày 20/4/2020 của UBND thành phố; đảm bảo việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến đúng lộ trình thời gian.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã  tiếp tục thực hiện việc rà soát, đề xuất bổ sung danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc đề xuất, lựa chọn giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo nguyên tắc: Hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, đảm bảo tuân thủ theo quy trình quy định tại các Chương II và Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, không để xảy ra tình trạng chậm muộn trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thực hiện các biện pháp tăng cường việc công khai, minh bạch các thông tin, phản hồi chính xác, đúng thời hạn các phản ánh, kiến nghị trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC. Rà soát, thống kê và quản lý danh sách CB, CC, VC trong đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Rà soát các mẫu kết quả giải quyết TTHC theo thẩm quyền (trừ các mẫu kết quả đã được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật) để tiến hành xây dựng mẫu kết quả TTHC điện tử, đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, báo cáo UBND thành trước 31/5/2020; kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025, trong đó, làm rõ lộ trình theo từng năm, báo cáo UBND thành phố trong tháng 6/2020; kế hoạch truyền thông về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các dịch vụ công đảm bảo hiệu quả, hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trong tháng 6/2020; chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh trên mạng điện tử theo quy định…

Mỹ Duyên


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất