Tây Ninh: công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Sáng 31/5/2021, Uỷ ban Bầu cử tỉnh tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tây Ninh: công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.

Buổi lễ khai mạc tại điểm bầu cử của phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Theo đó, ngày 23/5/2021, 716 điểm bầu cử trong tỉnh đồng loạt tổ chức khai mạc và bỏ phiếu, ngoài lãnh đạo các cấp, các Tổ bầu cử đều mời đại diện cử tri là người cao tuổi, người có uy tín. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%, đồng thời bầu đủ 6 ĐBQH khoá XV, 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 293 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác bầu cử diễn ra khẩn trương, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thể thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức chặt chẽ, trang trọng.

Tây Ninh: công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.

Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

Uỷ ban bầu cử tỉnh và các địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại, như xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp có khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND, phải gửi đến Uỷ ban bầu cử chậm nhất 5 ngày sau khi công bố kết quả bầu cử. Uỷ ban bầu cử sẽ có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Sau khi xem xét, giải quyết các khiếu nại (nếu có), Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khoá mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.


Bài liên quan