Thái Bình: Nhiều gian lận tại gói thầu số 01 do Sở y tế làm chủ đầu tư?Trong kết luận Thanh tra về việc thực hiện các gói thầu mua trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao trong phòng, chống dịch Covid 19, nhiều sai phạm nghiêm trọng trong gói thầu số 01 về việc mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi đã được chỉ ra.

Không tuân thủ Quy trình thẩm định giá

Đoàn Thanh tra tỉnh Thái bình vừa tiến hành thực hiện Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 15/5/2020, của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra thực hiện các gói thầu mua sắm trang bị y tế, hóa chất tiêu hao trong phòng, chống  dịch Covid-19 tại Sở y tế. Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh đã có Kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng ký, nêu ra nhiều sai phạm, gian lận tại gói thầu số 01.

Trước đó, ngày 06/3/2020, Sở Y tế có Văn bản số 241/SYT-KHTC, văn bản số 242/SYT-KHTC về việc thẩm định giá tài sản gửi các doanh nghiệp được lựa chọn, chỉ định làm tư vấn thẩm định giá và triển khai thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với các doanh nghiệp thẩm định giá đã được chỉ định. Các doanh nghiệp thẩm định giá đã tổ chức thẩm định giá, kết quả theo Chứng thực thư thẩm định giá của các doanh nghiệp như sau: Giá các trang thiết bị do Sở y tế thực hiện mua sắm để trang bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi là 19.410.000.000 đồng, đơn vị thẩm định là Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCvalue, Chứng thư thẩm định giá số 8620190/CT-BTCvalue ngày 10/3/2020.

Thái Bình: Nhiều gian lận tại gói thầu số 01 do Sở y tế làm chủ đầu tư

Kết luận thanh tra về thanh tra thực hiện các gói thầu mua sắm trang bị y tế, hóa chất tiêu hao trong phòng, chống  dịch Covid-19

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định giá, các Thẩm định viên đã vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, cụ thể: Không tuân thủ Quy trình thẩm định giá, Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 ban hành  kèm theo Thông tin số 28/2015 / TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính quy định. Kiểm tra các hồ sơ thẩm định giá cả không có biên bản khảo sát thực tế, không có tài liệu thể hiện kết quả thông tin thập thông tin và phân tích thông tin các giao dịch chào bán với điều kiện tại thời điểm thẩm định giá của thẩm định viên. Không tuân thủ phuơng pháp thẩm định giá. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Kiểm tra thực tế cho thấy, các thẩm định viên chỉ lấy mức thấp nhất trong 03 báo giá, không thu thập các thông tin giá thị trường để so sánh, có sự điều chỉnh. Trong báo giá Hồ sơ thẩm định giả của Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCvalue đối với trang thiết bị y tế trang bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi có thông tin không có thực (trong cả 03 báo giá đều nêu mặt hàng "Máy điện tim 3 kênh Model ECG-2150, hãng xuất Nihon Kohden, xuất xứ Nhật Bản ", nhưng hãng sản xuất Nihon Kohden có văn bản khẳng định không có Máy điện tim 3 kênh Model ECG-2150 xuất xứ Nhật Bản). Trong 03 báo giá có thông tin không đúng nêu trên có báo giá của Công ty TNHH thiết bị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam là nhà thầu trúng thầu gói thầu này.

Chứng thư thẩm định giá và các tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần định giá AVALUE trong hồ sơ cung cấp cho Đoàn thanh tra và trong hồ sơ lưu tại Sở Tài chính không trùng khớp. Hồ sơ thẩm định giá cung cấp cho Đoàn thanh tra có Thông tin về giá làm căn cứ thẩm định được lấy trên mạng internet không có thời điểm thu thập thông tin, không có xác nhận nhà cung cấp; còn Hồ sơ cung cấp cho Sở tài chính là các báo giá cụ thể của các nhà cung cấp.

Đối với các gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo hình thức chỉ định thầu trong đó, có gói thầu số 01 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi (Gói thầu số 01): Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam, giá trúng thầu 19.336.000.000 đồng; Đồng giá trị được ký kết 17.982.480.000 đồng.

Buông lỏng quản lý trong hồ sơ đấu thầu…

Tại đóng gói mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi (Gói thầu số 01) do Sở Y tế làm chủ đầu tư: Theo Hợp đồng thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCvalue, Thông báo kết quả thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giả tài sản cấp tỉnh, mặt hàng Máy truyền dịch có model TE-SS730, hãng Terumo, sản xuất năm 2019, xuất xứ Nhật Bản với giá trị là 40.000.000 đồng /chiếc, được Ủy ban nhân dân phê duyệt dự toán tại Quyết định số 802/QĐ-UBND.

Trong Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam, máy truyền dịch có cùng hãng, năm sản xuất và xuất xứ, model là TE-LF600 (Hợp đồng ký kết và thực tế máy đã bàn giao cho Bệnh viện Nhi tỉnh là máy truyền dịch model là TE-LF600), không đúng với danh mục dự toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam có phạm vi: Nhà thầu kê khai thông tin không có thực (mặt hàng “Máy điện tim 3 kênh Model ECG-2150, hãng sản xuất  xuất Nihon Kohden. xuất xứ Nhật Bản”, nhưng hãng sản xuất Nihon Kohden có văn bản định mức không có Máy điện tim 3 kênh Model ECG-2150 xuất xứ Nhật Bản) Nhân lực thực hiện gói thầu bao gồm: Trần Hữu Phúc, Nguyên Thùy Duơng, Nguyễn Trung Triệu, Nguyễn Minh Nhân không phải là nhân sự của Công ty như trong hồ sơ đề xuất, không đúng với yêu cầu kê khai trung thực của Hồ sơ yêu cầu báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2016 có thể hiện số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

Biên bản lắp đặt vận hành chạy thử tại một số đơn vị không có ký xác nhận của đại diện đơn vị được thuê làm tư vấn giám sát lắp đặt. Chưa có đầy đủ giấy ủy quyền bán hàng; CO, CQ bản dịch sang tiếng Việt kèm theo của một số máy móc, thiết bị.

Các Tờ khai hải quan trang thiết bị nhập khẩu là các bản photo đóng dấu của doanh nghiệp nhập khẩu, không thể hiện một số thông tin trên tờ khai như giá trị hàng hóa nhập khẩu nguyên tệ (USD, JPY...), tỷ giá ngoại tệ, giá trị tính thuế VND, thuế nhập khẩu, thuế GTGT... Một số chứng từ kèm theo tờ khai hải quan có dấu hiệu tẩy xóa giá trị như các loại Comercial Invoice (Hóa đơn thương mại) không có giá trị tính trên đơn vị (price/unit) và tổng giá trị (Total amount).

Riêng tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi do Sở Y tế làm chủ dầu tư, Hợp đồng với nhà thầu, Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tải săn  17/4/2020 giữa Sở Y tế, Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam, Bệnh viên đa khoa tỉnh và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 3Dmax, Mặt hàng Máy chủ tim 3 kênh Model: ECG  -2150, hãng sản xuất: Nihon Kohden, xuất xứ Nhật Bản.

Trên kiểm tra thực tế máy đã bàn giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh là máy điện tim 3 kênh xuất xứ Trung Quốc. Đơn vị bàn giao một số thiết bị y tế không phải là nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam): Biên bản bàn giao ngày 01/4/2020 về 07 máy thở xâm nhập chức năng cao là giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh, Công ty CP Y tế và dầu tư thương mại Sao Nam và Công ty Cổ phần Vietmedical;  Biên bản bàn giao thiết bị ngày 03/4/2020 về 01 máy chụp X Quang tại giường tự động kèm theo Casset là giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt; Biên bàn bàn giao thiết bị ngày 17/4/2020 giữa Công ty TNHH Thiết bị Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Việt Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình về Bộ xử lý theo dõi bệnh nhân trung tâm;

Biên bản bàn giao ngày 01/4/2020 giữa Công ty CP Y tế và đầu tư thương mại Sao Nam, Công ty Cổ phần Vietmedical và Bệnh viện Nhi Thái Bình về 07 máy thở trẻ em; Biên bản cung cấp dịch vụ kỹ thuật ngày 07/4/2020 giữa Công ty Cổ phần Vietmedical và Bệnh viện Nhi Thái Bình về 02bộ dây thở sơ sinh, 02 phổi giả, 02 mặt nạ thở trẻ em;  Biên bản cung cấp dịch vụ kỹ thuật ngày 09/4/2020 giữa Công ty Cổ phần Vietmedical và Bệnh viện Nhi Thái Bình về 02 bộ dây thở sơ sinh, 02 phổi giả, 02 mặt na thở trẻ em.

Nguyên nhân tồn tại vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan chưa thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, người đứng đầu thiếu trách nhiêm buông lỏng quản lý, năng lực cán bộ tham gia thực hiện còn hạn chế. ý thức trách nhiêm, đạo đức nghề nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình thẩm định giá, quá trình thực hiện các gói thầu hạn chế, yếu kém.

Để xử lý về trách nhiệm, kết luận thanh tra nêu rõ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra các hạn chế, tồn tại, vi phạm nêu trên. Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với những tập thể, các nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

PV
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất